Tin tức

Hai nghiên cứu nam châm tích cực và tiêu cực lên não

Các nhà khoa học thế giới đã công bố hai nghiên cứu lớn ảnh hưởng rất tích cực đối với tế bào não.Tuy nhiên vì 2 nghiên cứu này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm vì vẫn còn một số tiêu cực nhỏ chưa khắc phục được.Theo như được biết để kích thích tế bào thì cả hai cuộc nghiên cứu này các nhà khoa học đều sử dụng nam châm để kích thích
Nghiên cứu đầu tiên được phát hiện vào năm 2004 của một nhóm nhà khoa học Ý thuộc tổ chức Santa Lucia Khi họ kiểm tra thấy các tế bào não cũng có thể kích thích phục hồi được nhờ vào phương pháp từ trường

Hai nghiên cứu nam châm tích cực và tiêu cực lên não

Để thực hiện nghiên cứu các nhà khọc Ý đã lựa chọn ngẫu nhiên 25 bệnh nhân đã từng qua đươc cơn đột quỵ.mới đầu thực hiện nghiên cứu các nhà khoa học ý đã cho sử dụng nam châm điện lên các bệnh nhân và phát hiện trong số các bệnh nhân được thử nghiệm thì có 6 bệnh nhân có tín hiệu tốt.3 tuân sau thì số bệnh nhân thành công đã lên 12 người.Đây có thể là những tín hiệu tốt trong phương pháp sử dụng nam châm
Khác với nghiên cứu đầu tiên.Nghiên cứu thứ hai của các nhà khoa học Mỹ của viện công nghệ Massa họ sử dụng các tình huống để thử lên những người được lựa chọn.Và họ đã chọn được 10 tình nguyện viên trả lời những tình huống họ đặt ra
Và họ đã có nhận xét về những tình huống đặt ra khi sử dụng nam châm và không sử dụng nam châm lên từng đối tượng.Và theo như nhận định của họ thì nam châm sẽ đưa cho các tình nguyện viên phán đoán sai tình huống và làm rối loạn não.Điều này thật là tệ hại

Hai nghiên cứu nam châm tích cực và tiêu cực lên não